trp93-110

Skrócony opis

Tokarki przeznaczone są do obróbki detali w zakresie toczenia zgodnie z ich charakterystykami, a w szczególności do obróbki wałów. Wraz z wyposażeniem specjalnym obrabiarki mogą być dostarczone jako centra obróbcze z możliwością toczenia, wiercenia czy frezowania i wyposażone m.in. w automatyczną głowicę narzędziową, system pomiaru narzędzi i detali, sterowaną oś C, podtrzymki detalu

Podstawowe parametry

Maks. moment obrotowy wrzeciona: 5.600 Nm
Maks. masa detalu w kłach: 6 ton
Długość toczenia: 1.000 – 16.000 mm

Katalog

W celu uzyskania więcej informacji na temat maszyny pobierz specyfikację techniczną w pliku PDF. Uwaga: Producent zastrzega prawo do zmiany specyfikacji technicznej.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU.PDF

W celu uzyskania więcej informacji na temat maszyny prosimy o kontakt z handlowcem:

tel.: +48 600 936 951
email: wojciech.drozdowski@blachmix.pl