p10402542_1000_600
 1. Części i usługi

Mając na uwadze potrzeby naszych klientów świadczymy usługi w zakresie:

 • przeglądów technicznych,
 • napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • doposażenia obrabiarek,
 • dostawy części zamiennych do obrabiarek wg dokumentacji własnej i dokumentacji klienta,
 • szkolenia operatorów obrabiarek CNC,
 • wykonywania ekspertyz technicznych maszyn i urządzeń,
 • doradztwa technicznego
 1. Remonty, modernizacje, retrofitting

Wykonujemy również remonty bieżące, kapitalne, modernizacje obrabiarek do metalu z przystosowaniem do wymogów normy bezpieczeństwa CE oraz retrofitting obrabiarek różnych producentów. Oferta obejmuje między innymi:

 • regenerację podstawowych elementów obrabiarek oraz wyposażenia;
 • wymianę części mechanicznych obrabiarek;
 • remonty i modernizacje układów hydraulicznych;
 • remonty elektryczne wraz z modernizacją układu sterowania;

Całość prac jest wykonywana przez wysoko wykwalifikowaną załogę oraz kadrę inżynieryjno-techniczną. W ramach oferty przygotowujemy zaktualizowaną dokumentację techniczno-ruchowę obrabiarki w zakresie objętym remontem i modernizacją oraz przeprowadzamy niezbędne szkolenie. Prace objęte są gwarancją. Zapewniamy również serwis po gwarancyjny i doradztwo techniczne.